| et |      
Avalehekülg

Edison aitab töötajate tugevustel areneda

Koolitusfirma Edison arendab organisatsioonis ja meeskonnas tegutsemiseks vajalikke oskusi, mis põhinevad töötajate loomupärastel tugevustel.
Asusime tegutsema 2010 suvel - esimestel tegutsemisaastatel sai alguse edukas ja häid tulemusi toonud koostöö nii müügi- ja teenindusettevõtete kui avaliku sektori organisatsioonidega.
Viimasel ajal tunnevad organisatsioonid üha enam huvi selliste koolituste vastu, mis arvestavad töötajate loomupäraseid andeid ja käitumiskalduvusi ning suunavad neid oma töös oskuslikult kasutama.

Meie kogemused on kinnitanud, et väga häid tulemusi annavad põhimõtted:

  • Analüüsi inimese loomupäraseid tugevusi ja käitumiskalduvusi;
  • Koolitamisel keskendu nende tugevuste sidumisele reaalse töö ja suhtlusolukordadega;
  • Kaasa võimalusel koolitusse alati ka vahetu juht/juhid.

Oleme üsna paljude organisatsioonidega seda teed käinud, märgates, et selle lähenemisega on koolitusel osalejate emotsionaalne laeng suur ning omandatud oskusi on lihtne praktikas ellu viia. Elluviimise teeb lihtsamaks just oma loomupäraste eelduste kasutamine.

Miks just Edison?

Igal organisatsioonil on nimi. See on selge kõigile. Nime leidmine on päris raske. Ka see pole paljudele uudis.
Nii otsisime meiegi oma firmale õiget ja sobilikku nime üsnagi kaua. Nimeleiutamine läks vahepeal juba absurdseks ja siis lootusetuks. Ja siis meenus meile mees, kes samuti leiutas – tänu temale on maailm praegu palju valgem ja heliderikkam. Thomas Alva Edison!
Leidurina on Edison küllap paljudele tuntud, vähem on teada tõsiasi, et sama kirgliku pühendumusega olevat ta suhtunud müügiteemasse. Just nagu meiegi!
Temalt pärineb tsitaat „Ma ei taha leiutada midagi, mida ei saa müüa. Müük on tõend kasulikkusest ja kasulikkus on edu!“

Suurest leidurist kokkuvõtlikult

Lustakaid seiku Edisonist

 

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee