| et |      
Lugemist Tugevused – energia ja õnne retsept

Tugevused – energia ja õnne retsept

Tugevusi kasutades muutub inimene energilisemaks ja innustunumaks.

Kindel on see, et igal inimesel on tugevused, mille abil on võimalik edu saavutada. Sageli ei ole aga inimesed oma tugevusi endale teadvustanud või kasutavad neist väga väikest osa. Teadlased näevad teadvustamata tugevustes ühte suuremat inimese potentsiaali avardamise võimalust.

Käesolev artikkel pakub mõned võimalused iseenda analüüsimiseks ja oma unikaalsuse väärtustamiseks.

Loomupärane või õpitud tugevus?

Robert Biswas-Diener, üks positiivse psühholoogia rajajatest, defineerib tugevused kui "inimese mõtte-, tunde- ja käitumismustrid, mis on loomupärased, innustavad ja tagavad hea soorituse".
Esimene asi, mida oma tugevusi sorteerides teha tasuks, on mõelda, millised neist on loomupärased (kaasasündinud) ja millised olude sunnil õpitud. Loomupäraste tugevustega tegelemine on oluliselt tulemuslikum.
Tugevuste kvaliteedimärgiks peetakse energiat. Tugevusi kasutades muutub inimene energilisemaks ja innustunumaks. Kui keegi on hea organiseerija, aga see tegevus ei anna talle lisaenergiat, pole tõenäoliselt tegemist loomupärase tugevusega, vaid pigem õpitud tugevusega.

Oma loomupäraste tugevuste avastamiseks mõtle järgmiste küsimuste peale:

 • Millised on 2-3 saavutust sinu elus, mis on sinu jaoks kõige olulisemad?
 • Tänu millistele isikuomadustele sa neid saavutasid?

Tõenäoliselt on need sinu loomupärased tugevused. Kui sagedasti sa neid oma igapäevaelus kasutad?

Leia uusi tugevusi

Tugevustest kõneledes nimetavad inimesed sageli 3-4 “klassikalist” tugevust nagu näiteks kohusetundlikkus, järjepidevus ja abivalmidus. Tegelikkuses on aga võimalike tugevuste nimekiri lõputu.

Mitu oma tugevust tunned ära alljärgnevast loetelust?

Ajasäästlik, aktiivne, detailne, empaatiline, hea huumorimeelega, hea kirjutaja, hea kuulaja, hea kõneleja, hea probleemilahendaja, hea suhtleja, hea tagasiside andja, innukas, juhtiv, julge, julgustav, kaastundlik, keskendunud, korrektne, loov, missioonitundega, optimistlik, parendaja, paindlik, planeerimisvõimeline, seikluslik, teadmishimuline, tulemuslik, tänulik, uuenduslik, vastutustundlik, võistluslik.

Igal inimesel on suur hulk teadvustamata tugevusi. Neid teadvustades ja teadlikult rakendades avardab inimene oma potentsiaali ja tõstab energiataset.

Oma teadvustamata tugevuste avastamiseks tasub küsida tagasisidet pereliikmetelt, sõpradelt, kolleegidelt. Professionaalset abi tugevuste avastamisel ja rakendamisel oskab pakkuda sertifitseeritud coach.

Inglismaal tugevuste uurimisele keskendunud Centre of Applied Positive Psychology jagab tugevused-nõrkused neljaks:

1)    teadvustamata tugevused – need on loomupärased tugevused, mis tagavad hea soorituse ja annavad energiat, seepärast tasub neid otsida ja rakendada nii palju kui võimalik

2)    teadvustatud tugevused on loomupärased tugevused, mis on inimesele edu toonud ja millest inimene on teadlik. Nende tugevuste kasutamist tasub kindlasti jätkata, tehes seda targalt

3)    õpitud tugevused on käitumised, mis küll tagavad hea soorituse, aga on kurnavad. Neid võiks kasutada mõõdukalt, võimalusel teadvustatud tugevustega kombineerides

4)    nõrkused on käitumised, mis võimaldavad vaid keskpärast või nõrka sooritust ja on väsitavad. Neid tasuks kasutada nii vähe kui võimalik.

Kasuta tugevusi targalt

Tugevustest on abi siis, kui neid kasutada targalt. Üks ja seesama tugevus ei aita inimest kindlasti igas olukorras – kui kasutada tugevust vales situatsioonis või vales mahus, võib see osutuda hoopis nõrkuseks.

Näiteks võib tuua inimese, kes on äärmiselt hooliv teiste suhtes ning selleks, et teistele vastu tulla, muutub iseenda suhtes hoolimatuks.

Siin mõned coach’i soovitused oma tugevuste analüüsimiseks:

 • Milliseid tugevusi saad oma olulisima eesmärgi saavutamiseks kasutada?
 • Mida pead oma suurimaks tugevuseks? Kuidas saad seda tugevust sel aastal uut moodi kasutada?
 • Millist tugevust soovid enda juures arendada?
 • Millise tugevusega kipud liialdama? Mis on selle tagajärg?
 • Kui otsid lahendust mõnele olukorrale/probleemile, siis mõtle, millisest tugevusest on sul selles situatsioonis kõige enam abi.

 Tugevuste abil õnnelikuks

Positiivne psühholoogia on kindlaks teinud seose tugevuste ja õnne vahel: kasutades teadlikult oma tugevusi iga päev, muutub inimene õnnelikumaks juba ühe nädala jooksul.

Mõnede tugevuste omamine ja arendamine on aga õnnega iseäranis tihedalt seotud. Nii on uuringute kohaselt õnnelikumad need inimesed, kelle tugevuste hulka kuuluvad mõned järgmisest viisikust (või lausa kõik)

 • teadmishimu
 • tänulikkus
 • optimism
 • innukus
 • võime armastada ja olla armastatud

Millist tugevust “õnneviisikust” soovid sina enda juures arendada? Vali neist üks ja mõtle, kuidas saad seda omadust igapäevaselt enam rakendada. Võib-olla on just see sinu selle aasta energia ja õnne retsept.

Imbi Viirok
koolitaja ja coach

Artikkel ilmus 2012 jaanuaris ajakirjas Raamatupidamisuudised

 

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee