| et |      
Lugemist Coaching ja eesmärkide seadmine

Coaching ja eesmärkide seadmine

Coaching on isikliku arendamise meetod, mis aitab seada ja täita eesmärke

Mis on coaching?

Coaching on isikliku arengu treening, mis aitab inimesel saavutada seda, mis teeb ta õnnelikuks ja pakub rahulolu. Seda kasutatakse nii isikliku elu valdkonnas kui ka karjääri edendamiseks. Näiteks võib coach olla spetsialiseerunud tervisele (wellness coach), suhetele (relationship coach), tasakaalule elus (life-balance coach), karjääri arendamisele (career coach), tippjuhtide arendamisele (executive coach) jne.

Coaching on muutunud maailmas ülipopulaarseks, sest keskendub positiivsetele aspektidele – inimese individuaalsetele tugevustele, potentsiaalile, unistustele, eesmärkidele. Samas pakub see käegakatsutavaid tulemusi konkreetsete tegevusplaanide ja järjepidevuse kaudu.

Coaching toimub ligikaudu 45-minutiliste sessioonidena, mida saab teha nii silmast silma kohtudes kui ka telefoni teel. Eestlastele võib telefoni teel arendav juhendamine esialgu pisut võõras tunduda, kuigi mujal maailmas on just see variant oma praktilisuse ja paindlikkuse tõttu kõige levinum. Nii saab sessiooni ajal oma kodus või kontoris olla ja ei pea edasi-tagasi sõitudele aega kulutama. Enamasti toimuvad sessioonid üks kord nädalas, 3–6 kuu vältel. See tagab, et soovitud eesmärgid on piisava tähelepanu all ja uued harjumused ja mõtlemismustrid, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks, jõuavad kinnistuda.

Mida coach saab minu heaks teha?

Esiteks aitab coach sinu unistused/eesmärgid sõnadesse panna – mis see tegelikult on, mida sa elult ootad ja mis teeb sind tõeliselt õnnelikuks. Teiseks aitab coach sul leida reaalsed võimalused unistuste elluviimiseks ning teadvustada sinu isiklikud tugevused, mis edu toovad. Kolmandaks toetab coach sind seni, kuni oled oma soovid täitnud.

Coachingu üks põhimõtteid on see, et coach ei anna kunagi nõu ega paku lahendusi, vaid aitab inimesel endal oma tugevusi, ressursse ja kasutamata võimalusi avastada ning eesmärki toetavaid ja takistavaid harjumusi märgata. Coach kasutab selleks küsimusi, visualiseerimistehnikaid, tegevusplaane ja palju teisi erialaseid oskusi. 

Kuidas ma tean, kas coach on pädev?

See arendusmeetod on suhteliselt noor, Euroopas on seda kasutatud kümmekond aastat. Kuna seaduses puudusid siiani sätted, mis oleksid täpselt määranud, kes on coach ja mida ta peab oskama, kiputakse Eestiski meetodit mitmeti tõlgendama. Nüüdseks on Euroopa Liidu riikides selgus siiski loodud – selle aasta juunis andis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee välja coach’ide ja mentorite tegevuskoodeksi. Koodeksi kohaselt võib coach’iks nimetada ennast spetsialist, kes on läbinud ICF-i (International Coach Federation) heaks kiidetud coach’i väljaõppe ja praktika ning omab vastavat sertifikaati.

Mõni coach’i soovitus aasta lõpuks

Aasta lõpus tegeldakse ikka mõtisklemise ning uue aasta lubaduste ja plaanidega. Positiivse psühholoogia spetsialistid on leidnud seose eesmärkide ja õnne vahel: inimesed, kes endale eesmärke sõnastavad ja plaane teevad, on õnnelikumad. Esiteks tunnevad need inimesed, et asjad on nende kontrolli all. Teiseks on tõenäosus eesmärgi saavutamiseks sel juhul palju suurem. Kui oled oma eesmärgi täpselt sõnastanud, tuleb appi sinu alateadvus, kõikide väikeste otsuste puhul, mida iga päev langetad, suunab alateadvus sind selle valiku poole, mis paremini toetab sinu eesmärki.

Leia endale umbes tund vaba aega ja tee läbi alljärgnev harjutus.

Mõtle oluliste asjade üle

 • Mida soovid oma elus rohkem?
 • Mida soovid oma elus vähem?
 • Millised on sinu suurimad tugevused?
 • Millised harjumused toetavad sinu soovide täitumist?
 • Millised harjumused takistavad sinu soovide täitumist?
 • Mida sa tahaksid proovida, kui teaksid, et ebaõnnestumine on välistatud?
 • Mis peaks muutuma, et oleksid oma eluga täiesti rahul?
 • Mille eest sa soovid, et Sind tunnustataks?
 • Mis annab sulle energiat?
 • Kes on sinu suurimad toetajad elus?

Koosta oma eesmärkide kaart 2012. aastaks 

 • Pane kirja 5–6 kõige olulisemat valdkonda oma elus (nt pere, paarisuhe, isiklikud hobid, karjäär, tervis, finantsseis)
 • Hinda 10-palli süsteemis, kui rahul oled iga valdkonnaga täna.
 • Sõnasta endale üks eesmärk kõigis olulisemates valdkondades, mida soovid 2012. aasta jooksul saavutada.
 • Mõtle iga eesmärgi juurde paar tegevust, mida saad eesmärgi saavutamiseks teha.
 • Oma isikuomadustele mõeldes leia iga eesmärgi juurde vähemalt üks oma tugevus, mis abistab sind selle eesmärgi saavutamisel.
 • Kujuta ette, et aasta on möödunud ja oled kõik eesmärgid saavutanud. Mõtle iga eesmärgi peale ja pane kirja, mis tunde sinus tekitab teadmine, et oled selle saavutanud. Kui tunne ei ole piisavalt hea, siis mine tagasi punkti 3 juurde ja muuda eesmärki.

 Ole järjepidev

 • Vaata oma eesmärgid kord kuus üle ja hinda, kui rahul oled oma edusammudega. Ära unusta ennast kiitmast!
 • Mõtle, kuidas saad ennast motiveerida järjepidevalt tegutsema (näiteks: ostan endale meene, mis mulle mu eesmärke pidevalt meenutab; lepin kokku oma sõpradega, kuidas nad mind toetada saavad).

Kes oma tugevuste leidmisega hätta jäi, saab abi ajakirja järgmisest numbrist, seal räägime lähemalt, mis need tugevused õigupoolest on ja kuidas neid enda juures märgata. 

Imbi Viirok
Sertifitseeritud coach ja ICF’i liige

Artikkel ilmus 2011 detsembris ajakirjas Raamatupidamisuudised

 

 

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee