| et |      
Avalehekülg Edison aitab töötajate tugevustel areneda

Edison aitab töötajate tugevustel areneda

Koolitusfirma Edison arendab organisatsioonis ja meeskonnas tegutsemiseks vajalikke oskusi, mis põhinevad töötajate loomupärastel tugevustel.
Asusime tegutsema 2010 suvel - esimestel tegutsemisaastatel sai alguse edukas ja häid tulemusi toonud koostöö nii müügi- ja teenindusettevõtete kui avaliku sektori organisatsioonidega.
Viimasel ajal tunnevad organisatsioonid üha enam huvi selliste koolituste vastu, mis arvestavad töötajate loomupäraseid andeid ja käitumiskalduvusi ning suunavad neid oma töös oskuslikult kasutama.

Meie kogemused on kinnitanud, et väga häid tulemusi annavad põhimõtted:

  • Analüüsi inimese loomupäraseid tugevusi ja käitumiskalduvusi;
  • Koolitamisel keskendu nende tugevuste sidumisele reaalse töö ja suhtlusolukordadega;
  • Kaasa võimalusel koolitusse alati ka vahetu juht/juhid.

Oleme üsna paljude organisatsioonidega seda teed käinud, märgates, et selle lähenemisega on koolitusel osalejate emotsionaalne laeng suur ning omandatud oskusi on lihtne praktikas ellu viia. Elluviimise teeb lihtsamaks just oma loomupäraste eelduste kasutamine.

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee