| et |      
Koolitusvaldkonnad Alustavale juhile

Alustava juhi arendusprogramm

Vahel öeldakse, et “Juhiks sünnitakse”. Meie Edisonis usume, et juhitööks vajalikke/kasulikke isikuomadusi on võimalik endas avastada, kasutusele võtta ning lihvida. Selle protsessi juures on väga oluline teadlikkus enda võimetest ja oskustest, mille avastamisele me juhte kutsume.

Alustava juhi arendusprogrammi esimene samm: Juhtimise ABC

Koolituse fookus:

Juhi roll ja inimeste mõistmine

 • Esmatasandi juhi roll organisatsioonis
 • Kuidas juhi roll võtta ja hoida?
 • Isikutüübi teooria
 • Inimeste psühholoogilised eelistused
 • Erinevad isikutüübid ja nende käitumiskalduvused töökeskkonnas

Enesejuhtimine

 • Minu isikutüüp
  • Kuhu suunan energia
  • Kuidas kogun infot
  • Kuidas teen otsuseid
  • Kuidas tegutsen
 • Oma isikuomaduste teadlik kasutamine juhi rollis
  • Minu suurimad tugevused juhi rollis
  • Tugevuste tark kasutamine
  • Milliseid isikuomadusi minu töö veel vajab?
  • Kuidas neid omadusi arendada?

Tutvus juhtimise põhioskustega

 • Tulemuslik suhtlemine
 • Eesmärgistamine
 • Töötajate vastutuse ja initsiatiivi suurendamine
 • Tagasiside andmine
 • Ajajuhtimine, prioriteetide seadmine

Osaleja saab teada oma isikutüübi ja oma suurimad potentsiaalsed tugevused inimeste juhtimisel


Arendusmetoodikad:

Kaasav, interaktiivne ja kogemusõppe meetoditele põhinev. Vähemalt 85% ulatuses praktiline (arutelud, individuaalsed ja –grupitööd, simulatsioonid jne).

Sihtgrupp:

Sobib pigem alustavale juhtile või spetsialistile

Grupi suurus:  

8-12 osalejat

Koolituse kestus:  

1-2 päeva


Selle teemaga haakuvad koolitused:

 1. Tulemuslik suhtlemine ja tagasiside andmine
 2. Meeskonna arendamine
 3. Prioriteetide seadmine ja ajajuhtimine
 4. Tulemuste saavutamine (tulemusvestlused)

 Küsi juurde: tarvo (at) edison.ee või telefonis 56 663 773.

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee