| et |      
Edisoni töövahendid Kompetentsi kompass

Kompetentsi kompass

Kompetentsi kompass on 360-kraadi kompetentside analüüs.

Loome spetsiaalselt ettevõtte jaoks kompaktse juhtimistegevuste (vajadusel ka spetsialistide - nt müügipersonali tegevuse) analüüsivahendi. 
See küsitleb 4 tasandit: keskastme juht, tema juht, tema alluv ning sama tasandi kolleeg.

Analüüsi jaoks saame peamise sisendi, kui me kaardistame organisatsiooni enam arendamist vajavad kriitilised kompetentsid ning iga kompetentsi mõõtmiseks sõnastame küsimused (väidete vormis).
Analüüs on kompaktne ning sisaldab mõnikümmend väidet - täpne arv sõltub mõõtmisetapi tulemustest. Viime selle läbi e-küsimustikuna.

Kasulik on analüüs teha enne koolitust ja ca 2-3 kuud peale arendusetapi lõppemist. Ajaline vahe on oluline, et anda töötajaile võimalused omandatud oskuste tegelikuks rakendamiseks.
Analüüs muudab arendustegevuse mõõdetavaks, st tekib võimalus hinnata, kuidas tajuvad juhi või spetsialisti kriitiliste kompetentside olemasolu ja rakendamist nelja erineva tasandi töötajad. 
Iga osalev juht saab personaalse tagasiside raporti, mida käsitletakse arendusetapis. 

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee