| et |      
Koolitusvaldkonnad Sisekoolitaja arendamine

Sisekoolitajate arendamine

Sisekoolitajatega koostööd tehes on tihti selgunud, et see on ettevõttes suure vastutusega, samas natuke unarusse jäetud roll. Sisekoolitajaks määratakse suurte erialaste oskustega töötaja, kes enda koolitaja oskuste arendamise ja koolitusmaterjalide loomisega peab ise hakkama saama - seda tavaliselt põhitöö kõrvalt.

Kuidas saame sisekoolitajaid sellised olukorras aidata:

 • Väljaõpe ja ettevalmistus algajale koolitajale
 • Oskuste lihvimine ja supervisioon kogenud koolitajale
 • Organisatsioonisiseste sisekoolitussüsteemide arendamine ja rakendamise tugi

Kuidas me seda teeme:

 • Sisekoolitussüsteemi kujundamine - aitame valida koolitajaid, kirjeldada koolitussüsteemi põhimõtteid ja kava.
 • Olemasoleva süsteemi mõju hindamine kirjalikke küsimustike ja fookusgrupi metoodika abil.
 • Väljaõppe ja oskuste arendamise põhiteemad:
  • täiskasvanute õppe põhimõtted, eri õppimisstiilid (testidega)
  • teadmised erinevatest käitumistüüpidest
  • koolituse kavandamine, aja ja teemade planeerimine, "esinemisnärviga" toimetulek
  • huvi tekitamine ja hoidmine, metoodikate kasutus ja kombineerimine
  • vahendite kasutus (audio-visuaalsed, esemelised jne)
  • grupidünaamika, küsimuste esitamine, õppes veendumine
  • keeruliste koolitusolukordadega toimetulek
 • "Tööriistakasti" loomine
  • koolitusmaterjalide (esitlused, jaotusmaterjalid, e-õppe materjalid) loomine osalejatele
  • Sisekoolitaja manuaali loomine koolitajale (sisaldab teooriaosi, harjutusi, õpikohtade kirjeldust, ajastust, vahendikasutust jpm). Töötame välja ettevõttele spetsiifilisi harjutusi, case-study kirjeldusi, rollimängude ja praktiliste harjutuste stsenaariume koos analüüsiks vajalike küsimustega, koolitusteemaga sobivaid "jääsulatajaid", koolitusvideoid jpm.
 • Sisekoolitajate supervisioon (reaalse koolitajatöö vaatlemine ja tagasiside)
 • Sisekoolitaja superviisori väljaõpe

Metoodika: “klassikalise koolituspäevana”, moodulite kaupa, treeningu või töötoa vormis (viimastes tegeletakse praktilise väljaõppega ja reaalsete olukordade analüüsiga).

Küsi juurde: tarvo [ at ] edison.ee või telefonis 56 663 773.

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee