| et |      
Koolitusvaldkonnad Suhtlemine ja tagasiside Tulemuslik suhtlemine ja tagasiside

Tulemuslik suhtlemine ja tagasiside

Suhtlemisoskus on juhi oskuste pagasis väga olulise tähtsusega. Oskusliku suhtlemise kaudu saab juht teisi inimesi suunata paremate tulemuste ning suurema töise rahulolu saavutamisele.

Alustava juhi arendusprogrammi teine samm: Tulemuslik suhtlemine ja tagasiside andmine

Koolituse fookus:

Suhtlemispsühholoogia põhitõed

 • Suhtluse osapooled ja nende vastastikune mõju
 • Neutraalsed sõnumid versus tõlgendused
 • Tavapärasemad suhtlustõkked ja kuidas neid vältida
 • Suhtlemisspikker tulemuslikuks suhtlemiseks

Mõjusa suhtlemise võtted

 • Kuulamine
  • Kuulamise erinevad tasandid
  • Aktiivse kuulamise võtted
 • Tõhusate küsimuste esitamine
  • Küsimuste liigid ja nende mõju suhtlusele
  • Tõhusad ja lahendusele orienteeritud küsimused
 • Peegeldamine ja kokkuvõtted
  • Ühese arusaamise kontroll ja kindlate kokkuleppete tagamine

Tagasiside kasutamine töötaja arendamiseks

 • Tagasiside eesmärk
 • Isikutüüpide erinevused tagasiside andmisel ja vastuvõtmisel
 • Mõjusa tagasiside 4 elementi
 • Tagasiside sõnastus

Arendusmetoodikad:

Kaasav, interaktiivne ja kogemusõppe meetoditele põhinev. Vähemalt 85% ulatuses praktiline (arutelud, individuaalsed ja –grupitööd, simulatsioonid jne).

Sihtgrupp:

Sobib pigem alustavale juhtile või spetsialistile

Grupi suurus:  

8-12 osalejat

Koolituse kestus:  

1-2 päeva


 Küsi juurde: tarvo (at) edison.ee või telefonis 56 663 773.

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee